tuv_certifikat

November 24th, 2013

TUV Certifikati | Zavarivanje Hanžek

Svi naši zavarivači posjeduju odgovarajuće certifikate za zavarivanje. Certifikaciju u Hrvatskoj provodi nekoliko ustanova uglavnom sa sjedištima u raznim europskim državama. Jedan od glavnih  predstavnika u Hrvatskoj je Zavod za kontrolu i kvalitete, dok je predstavnik  najveće i u svijetu sigurno najuglednije organizacije u području tehničke inspekcije i nadzora, njemački TÜV.

Nastavite čitati
Aparat za zavarivanje

November 11th, 2013

Zavarivanje REL postupkom

Ručno elektrolučno zavarivanje (kratica: REL), točnije izraženo ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom (engl. Manual Metal Arc Welding – MMA) ili elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom (engl. Shielded Metal Arc Welding – SMAW) je postupak koji se najviše koristi. Električna struja se koristi da pokrene električni luk, između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu […]

Nastavite čitati
MAG postupak

November 11th, 2013

Zavarivanje MAG postupkom

Zavarivanje MAG postupkom (engl. Metal Active Gas) je vrsta elektrolučnog zavarivanja taljenjem u aktivnom zaštitnom plinu (obično ugljikov dioksid CO2) ili u plinskoj smjesi (argon + ugljikov dioksid, argon + ugljikov dioksid + kisik) taljivom elektrodom u obliku gole žice, slično zavarivanju MIG postupkom. Ovaj postupak zavarivanja izvodi se u svim položajima. Zavarivanje kratkim električnim […]

Nastavite čitati
TIG spoj

November 11th, 2013

Tig zavarivanje

Zavarivanje TIG postupkom (engl. Tungsten Inert Gas) ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina (engl. Gas Tungsten Arc Welding – GTAW), je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu (ili volfram s dodacima, npr. torijevog oksida ili oksida drugih elemenata kao cirkonij, lantan, itrij) […]

Nastavite čitati

Lokacija i kontakt

Zavarivanje Hanžek

vl. Stjepan Hanžek

Greda, Greda 41

42243 Maruševec

tel: 042/729-857

mob: 095/869-4017

Usluge i certifikati

TIG zavarivanje

Zavarivanje REL postupkom

Zavarivanje MAG postupkom

Zavarivanje aluminija

Prerada hladnjača i cisterna

Izrada inox i crnih ograda